khau hao-bat-dong-san-dau-tu

Câu hỏi: 

Căn cứ theo TT 200/2014/TT-BTC qui định hạch toán tài khoản 217: bất động sản đầu tư. Tôi có tình huống như sau: Công ty tôi có đầu tư xây dựng 1 khu nhà chung cư,hoàn thành tháng 12.2010, trong đó có 10 căn hộ thương mại. Từ ngày 1.1.2011, chúng tôi đã trích khấu hao cho 10 căn hộ TM trên đến nay. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 6 căn hộ đã cho thuê dài hạn ( thời gian thuê 50 năm). Vậy tôi xin hỏi, 4 căn hộ hiện còn chưa cho thuê/bán thì có tiếp tục trích khấu hao từ ngày 1.1.2015 hay ko? Nếu 4 căn hộ này chúng tôi cho thuê ngắn hạn ( thời gian thuê 1-3 năm) thì có trích khấu hao hay ko? Rất mong nhận được sự giải đáp, hỗ trợ từ quý Bộ. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ tại mục 1.5; 1.6 Điều 39 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định như sau:

Trong quá trình cho thuê hoạt động phải tiến hành trích khấu hao Bất động sản đầu tư và ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ (kể cả trong thời gian ngừng cho thuê). Doanh nghiệp có thể dựa vào các bất động sản chủ sở hữu sử dụng cùng loại để ước tính thời gian trích khấu hao và xác định phương pháp khấu hao của BĐSĐT.

Doanh nghiệp không trích khấu hao đối với BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá. Trường hợp có bằng chứng chắc chắn cho thấy BĐSĐT bị giảm giá so với giá trị thị trường và khoản giảm giá được xác định một cách đáng tin cậy thi doanh nghiệp được đánh giá giảm nguyên giá BĐSĐT và ghi nhận tổn thất vào giá vốn hàng bán.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Quý Công ty phải xác định rõ mục đích sử dụng của bất động sản đầu tư để áp dụng cho phù hợp và nhất quán.

 

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.