phan-bo-chi-phi-ve-quyen-su-dung-dat

Câu hỏi:

Công ty tôi được tỉnh cấp quyền sử dụng đất có thời hạn là 30 năm để xây dựng nhà máy sản xuất. Trong năm 2014 Công ty đang trong thời gian dừng hoạt động để sửa chữa nhà máy trong khoảng 6 tháng. Vậy chi phí về quyền sử dụng đất này có được phân bổ vào chi phí trong thời gian nhà máy dừng hoạt động để sửa chữa hay không?

Trả lời:

Theo khoản 2.2.k điều 6 Thông tư 78 của Bộ Tài chính thì chi phí quyền sử dụng đất được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời gian được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa. Như vậy, chi phí quyền sử dụng đất của công ty bạn vẫn được phân bổ vào chi phí trong thời gian 6 tháng dừng hoạt động để sửa chữa nhà máy.

2015 © Copyright - by www.ketoanthue.info

Liên hệ tư vấn 0909-56-3333

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.